Privatlivspolitik for Common Sense

1. INTRODUKTION

Denne privatlivspolitik giver dig oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata gennem din brug af vores hjemmeside www.common-sense.dke-mailkorrespondance med os, brug af vores sider/grupper på sociale medier, uddannelser, kurser, sessioner og rådgivningsforløb m.v.

Ved at give os dine data, garanterer du, at du er over 13 år.

Common Sense er den dataansvarlige, og vi er ansvarlige for dine personlige data (omtalt som “vi”, “os” eller “vores” i denne privatlivspolitik).

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, så kontakt os på e-mail info@common-sense.dk.

Kontaktoplysninger

Common Sense v./ Rikke Mors

CVR-nr. 18 71 71 31

Udesensvej 12, 7120 Vejle Ø

E-mail-adresse: info@common-sense.dk 

Det er meget vigtigt, at de oplysninger, vi opbevarer om dig, er præcise og opdaterede. Du kan til enhver tid fortælle os, om dine personlige oplysninger har ændret sig, ved at sende en e-mail til info@common-sense.dk ELLER ved at klikke på knappen i de nyhedsbreve, du modtager fra os.

2. HVILKE DATA INDSAMLER VI OM DIG, TIL HVILKE FORMÅL OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DEM

Persondata betyder enhver information, der kan bruges til at identificere en person. Det omfatter ikke anonymiserede data.

Vi er berettiget til at behandle følgende kategorier af persondata om dig:

 • Kommunikationsdata, hvilket omfatter enhver form for kommunikation, du sender til os, hvad enten det er via kontaktformularen på vores hjemmeside, via e-mail, SMS, beskeder på sociale medier, opslag på sociale medier eller anden kommunikation, som du sender til os. Vi behandler disse data med det formål at kommunikere med dig, og hvis de er nødvendige for eventuelle juridiske krav eller tvister mellem dig og os. Vores lovmæssige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde er, at vi skal kunne svare på meddelelser sendt til os og fastlægge, forfølge eller forsvare eventuelle juridiske krav. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt til det formål vi har indsamlet dem herunder for at imødegå ethvert juridisk, bogføringslovgivningsmæssigt eller rapporteringsmæssigt formål.

 • Kundedata, hvilket omfatter data vedrørende køb af varer og/eller tjenester som dit navn, titel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontaktoplysninger, købsoplysninger og dine kortoplysninger. Vi behandler disse data for at kunne levere de varer og/eller tjenester, du har købt, og til at føre fortegnelser over sådanne transaktioner i henhold til bogføringslovens regler. Vores lovmæssige grundlag for denne behandling er udførelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller for på din anmodning at kunne tage de nødvendige skridt til at indgå i en sådan kontrakt, vores legitime interesse i at fastlægge, forfølge eller forsvare eventuelle juridiske krav samt vores retlige forpligtelser til at opbevare nødvendig dokumentation i henhold til bogføringslovens regler. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt til det formål vi har indsamlet dem herunder for at imødegå ethvert juridisk, bogføringslovgivningsmæssigt eller rapporteringsmæssigt formål.

 • Brugerdata, hvilket omfatter data om, hvordan du bruger vores hjemmeside og eventuelle onlinetjenester sammen med eventuelle data, du sender til offentliggørelse på vores hjemmeside eller via andre onlinetjenester. Vi behandler disse data for at kunne drive vores hjemmeside og sikre, at relevant indhold stilles til rådighed for dig, at opretholde sikkerheden på vores hjemmeside, at opbevare sikkerhedskopier af vores hjemmeside og/eller databaser og for at muliggøre offentliggørelse og administration af vores hjemmeside, andre online-tjenester og forretning. Vores lovmæssige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde skal gøre det muligt for os at drive vores hjemmeside og vores forretning ordentligt. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt til det formål vi har indsamlet dem herunder for at imødegå ethvert juridisk, bogføringslovgivningsmæssigt eller rapporteringsmæssigt formål.

 • Tekniske data, der indeholder data om din brug af vores hjemmeside og online-tjenester, hvilket omfatter din IP-adresse, dine login-data, oplysninger om din browser, længden af besøg på sider på vores hjemmeside, sidevisninger og navigationsveje, detaljer om antal gange, du bruger vores hjemmeside, tidszoneindstillinger og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside. Kilden til disse data er vores analytics-sporingssystem. Vi behandler disse data for at analysere din brug af vores hjemmeside og andre onlinetjenester, for at drive og beskytte vores forretning og websted, at levere relevant hjemmesideindhold og reklamer til dig og for at vurdere effektiviteten af vores annoncering. Vores lovmæssige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde skal gøre det muligt for os at drive vores hjemmeside og vores forretning ordentligt, og for at kunne skabe vækst i vores virksomhed og tilrettelægge vores markedsføringsstrategi. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt til det formål vi har indsamlet dem herunder for at imødegå ethvert juridisk, bogføringslovgivningsmæssigt eller rapporteringsmæssigt formål.

 • Markedsføringsdata, hvilket omfatter data om dine præferencer i forhold til at modtage markedsføring fra os og vores tredjeparter, dine kommunikationspræferencer samt oplysninger om dine interaktioner med vores indhold på internettet, herunder navnlig sociale medier. Vi behandler disse data for at gøre det muligt for dig at deltage i vores kampagner, herunder konkurrencer, lodtrækninger og gratis giveaways, for at levere relevant hjemmesideindhold og annoncer til dig og for at måle eller vurdere effektiviteten af denne annoncering. Vores lovmæssige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, som i dette tilfælde er at følge, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester, at udvikle og forbedre vores produkter/tjenester (skabe vækst i vores virksomhed) og tilrettelægge vores markedsføringsstrategi. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt til det formål vi har indsamlet dem herunder for at imødegå ethvert juridisk, bogføringslovgivningsmæssigt eller rapporteringsmæssigt formål.

 • Vi kan bruge kundedata, brugerdata, tekniske data og markedsføringsdata til at levere relevant hjemmesideindhold og annoncer til dig (herunder Facebook-annoncer eller andre annoncer) og til at måle eller vurdere effektiviteten af de annoncer, vi viser dig. Vores lovmæssige grundlag for denne behandling er vores legitime interesse i at udvikle og forbedre vores produkter/tjenester (skabe vækst i vores virksomhed).

 • Optagelser af telefonsamtaler/videokonferencer. Vi gemmer optagelser af sessioner og/eller videokonferencer i det omfang, du har givet samtykke hertil. Vi bruger optagelserne til at forbedre vores rådgivning til dig, og for at du selv kan få adgang til dem. Vi deler nogle gange optagelserne med vores tilknyttede konsulenter for at sikre, at du får den bedst mulige rådgivning på de områder, der er mest relevant for dig. Derudover lægges optagelser fra ClairvoyantUddannelsen, og nu og da ved kurser, i et onlineforum, hvor kun kursister på uddannelsen eller kurset har adgang. Disse bliver liggende 6 måneder efter, at uddannelsen eller kurset er færdigt. Vi gemmer optagelser af sessioner og op til 6 måneder. Forudgående eller indtil du tilbagekalder dit samtykke.

 • Brug af foto-/videomateriale til markedsføring af Common Sense. Hvis du har givet os samtykke hertil, kan vi bruge, herunder offentliggøre, fotografier og/eller videomateriale af dig med henblik på markedsførings af Common Sense, vores produkter og ydelser. Vi kan bl.a. uploade materialet på diverse sociale medier, herunder vores Facebookside og -gruppe. Vi sletter materialet, så snart du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, efter materialet er offentliggjort, vil vi gøre os alle rimelige bestræbelser på at tage materialet ned fra de steder, hvor det er blevet offentliggjort.

Følsomme data

 • Vi behandler dine følsomme data, i det omfang du selv oplyser os herom, f.eks. via formularer på vores hjemmeside (herunder via ansøgningsskemaet til afklaringssamtale) eller e-mails. I nogle tilfælde videregiver vi dine følsomme oplysninger til vores tilknyttede konsulenter, når der er behov for særlige kompetencer for at give dig den bedste rådgivning. I alle tilfælde behandler vi kun dine følsomme oplysninger i det omfang, du har givet udtrykkeligt samtykke hertil. I modsat fald sletter vi oplysningerne straks.

Følsomme data refererer til data, der indeholder detaljer om din race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuelle orientering, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, information om dit helbred og om dine genetiske og biometriske data. Vi indsamler ikke oplysninger om evt. straffedomme og andre lovovertrædelser.

Generelt

I det omfang vi behandler personoplysninger om dig på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte os på info@common-sense.dk, hvorefter vi sletter oplysningerne med det samme.

Vi anvender udelukkende dine personlige data til det formål, til hvilket de er blevet indsamlet. For flere oplysninger om dette emne, bedes du kontakte os på info@common-sense.dk.

Vi udfører ikke automatiseret beslutningstagning eller nogen form for automatiseret profilering.

3. HVORDAN VI INDSAMLER DINE PERSONDATA

Vi kan indsamle data om dig, når du selv forsyner os direkte med disse data (fx. ved at udfylde formularer på vores hjemmeside eller ved at sende os e-mails). Vi kan automatisk indsamle visse data fra dig, når du bruger vores hjemmeside, ved hjælp af cookies og lignende teknologier.

Vi kan modtage data fra tredjeparter som fx. Analytics-udbydere som Google, der er baseret uden for EU; reklametjenester som f.eks. Facebook, der er baseret uden for EU; søgeleverandører som Google, der er baseret uden for EU; samt fra leverandører af tekniske ydelser, betalingstjenester eller forsendelsesvirksomheder, som fx. datamæglere eller aggregatorer.

For så vidt angår markedsføringsdata (se ovenfor) om dig, som vi indsamler gennem Facebook Insights (dvs. dine interaktioner med vores Facebookside), er vi – sammen med Facebook – fælles dataansvarlige. Dvs. både vi og Facebook behandler dine personoplysninger til egne formål. Vi har indgået en fælles dataansvarsaftale med Facebook Ireland Ltd. herom, som du kan læse her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

4. MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKATION

Vores lovmæssige grundlag for behandling af dine persondata med henblik på at sende dig markedsføringskommunikation er enten dit samtykke eller vores legitime interesser.

Vi deler aldrig dine persondata med nogen tredjepart til deres egne markedsføringsformål.

Du kan til enhver tid bede os eller tredjeparter om at stoppe med at sende dig markedsføringsmeddelelser ved at følge de afmeldingslinks, der udsendes sammen med hver markedsføringsbesked, du modtager, eller ved at sende os en e-mail til info@common-sense.dk. 

5. UDLEVERING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan være nødsaget til at videregive dine personlige oplysninger med nedenstående parter:

 • Professionelle rådgivere, herunder advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaber
 • Vores tilknyttede konsulenter og undervisere, hvis det er nødvendigt og relevant for rådgivningen af dig
 • Offentlige myndigheder, til hvilke vi er forpligtet til at redegøre for vores behandling af data.
 • Tredjeparter, til hvilke vi sælger, overfører eller fusionerer dele af vores forretning eller aktiver.

Vi stiller som krav til alle tredjeparter, til hvem vi overfører dine data, at de skal garantere for sikkerheden af dine personlige data og behandle dem i overensstemmelse med loven.

Derudover overlader vi dine personoplysninger til tredjeparter, der står for levering af diverse IT-ydelser til os, bl.a. dokumentbehandlingsprogrammer, planlægningsværktøjer, m.v. Sådanne tredjeparter behandler alene dine personoplysninger efter vores instrukser.

6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER

Vi overfører med enkelte undtagelser nævnt nedenfor ikke dine personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) kan ikke altid garantere det samme høje beskyttelsesniveau for dine data, så europæisk lov forbyder overførslen af personoplysninger uden for EØS, medmindre overførslen opfylder visse kriterier.

Enkelte af vores tredjeparts tjenesteudbydere er baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære overførsel af data uden for EØS.

Når vi overfører dine personlige data ud af EØS, gør vi vores bedste for at sikre en tilsvarende grad af sikkerhed for data ved at sikre, at mindst en af følgende overførselsgarantier er på plads:

 • Vi kan overføre dine personlige data til lande, som Europa-Kommissionen har godkendt som ydende et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger; eller
 • Hos visse tjenesteudbydere kan vi bruge standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen; eller
 • I det omfang vi bruger USA-baserede udbydere, der er selvcertificeret under EU-USA’s Privacy Shield-ordning.

Hvis ingen af ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger er tilgængelige, kan vi anmode om dit udtrykkelige samtykke til den specifikke overførsel. Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dette samtykke.

7. DATASIKKERHED

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige data ved et uheld går tabt, bruges, ændres, deles eller på anden måde kompromitteres gennem adgang uden tilladelse. Derudover giver vi kun adgang til dine personoplysninger til de ansatte og partnere, der som led i deres funktion har behov for disse data. De behandler udelukkende dine personlige oplysninger efter vores instrukser, og de er forpligtet til at holde dem fuldt fortrolige.

Vi har iværksat procedurer til at håndtere enhver mistanke om brud på persondatasikkerheden, og vi anmelder ethvert brud på datasikkerheden til dig og Datatilsynet i det omfang, vi er forpligtede hertil.

8. DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder i forbindelse med dine personlige data, som omfatter retten til at anmode om adgang, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse mod behandling, dataportabilitet og (hvor det lovmæssige behandlingsgrundlag er samtykke) til at trække et samtykke tilbage.

Du kan se mere om disse rettigheder på:

www.datatilsynet.dk 

Hvis du ønsker at udøve nogen af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os på info@common-sense.dk.

Du behøver ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personlige data (eller for at udøve nogen af de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er klart ubegrundet, overdreven eller gentagen, eller vi kan nægte at imødekomme din anmodning under sådanne omstændigheder.

Hvis der hersker rimelig tvivl om din identitet, kan vi have behov for at bede dig om nogle specifikke oplysninger til at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til adgang til dine personlige data (eller til at udøve dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke bliver videregivet til nogen, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning med henblik på at fremskynde vores svar.

Vi forsøger at besvare alle legitime anmodninger inden for en måned. Det kan det tage os længere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller hvis du har indgivet en række anmodninger, dog maksimalt 3 måneder. I sådanne tilfælde orienterer vi der herom.

Hvis der er nogle aspekter af den måde, vi indsamler og bruger dine data på, som du ikke er tilfreds med, har du ret til at klage til Datatilsynet, du finder kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk. Vi vil dog være taknemmelige, hvis du i tilfælde af en klage først prøver at kontakte os, så vi kan forsøge at løse evt. problemer for dig.

9. LINKS TIL TREDJEPARTER

Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartswebsites, plug-ins og applikationer. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan det gøre det muligt for trediepart at indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol over disse trediepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres privatlivspolitikker. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse privatlivspolitikken på hvert websted, du besøger.

10. COOKIES

Du kan indstille din browser til at nægte alle eller nogle browsercookies, eller til at advare dig, når websites indstiller eller får adgang til cookies. Hvis du deaktiverer eller nægter cookies, skal du være opmærksom på, at nogle dele af denne hjemmeside kan blive utilgængelige eller vil ophøre med at fungere korrekt.

COOKIEPOLITIK

Hvad er en cookie?

 • En “cookie” er en tekstfil med informationer, der er gemt på din computers harddisk, og som registrerer, hvordan du bevæger dig rundt på et websted, så hjemmesiden kan præsentere dig for skræddersyede muligheder baseret på de oplysninger, der er lagret om dit sidste besøg. Cookies kan også bruges til at analysere trafik og til reklame og markedsføring.
 • Cookies bruges af næsten alle websteder og kan ikke gøre skade på dit system.

Hvis du vil kontrollere eller ændre hvilke typer cookies, du accepterer, kan dette normalt ændres i dine browserindstillinger. Du kan til enhver tid blokere cookies ved at aktivere den relevante indstilling i din browser, som giver dig mulighed for at nægte alle eller nogle cookies. Men hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (herunder vigtige cookies), kan du muligvis ikke få adgang til hele vores websted eller dele af det.

Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger cookies til at spore din brug af vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at forstå, hvordan du bruger hjemmesiden og spore mønstre i forhold til din brug af hjemmesiden. Dette hjælper os med at udvikle og forbedre vores hjemmeside samt vores produkter og/eller tjenester ud fra, hvad du leder efter eller gerne vil have.

Cookies er enten:

Sessionscookies: Disse gemmes kun på din computer under den aktuelle websession og slettes automatisk, når du lukker din browser – de gemmer normalt et anonymt session-ID, så du kan besøge et websted uden at skulle logge ind på hver side, men de indsamler ingen personlige data fra din computer; eller

– Persistent cookies: En cookie, der gemmes som en fil på din computer, og som bliver der, når du lukker din webbrowser. Cookien kan læses af den hjemmeside, der oprettede den, når du besøger hjemmesiden igen. Vi bruger persistent cookies til Google Analytics.

 • Cookies kan også kategoriseres som følger:

– Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er en forudsætning for, at du kan benytte vores hjemmeside så effektivt som muligt - fx. i forbindelse med køb af et produkt og/eller en tjeneste, og de kan derfor ikke deaktiveres. Uden disse cookies kan vi ikke levere de tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden til dig. Disse cookies indsamler ikke oplysninger om dig, som kan bruges til markedsføring, eller som husker hvor du har været på internettet.

– Performance cookies: Disse cookies giver os mulighed for at overvåge og forbedre ydeevnen på vores hjemmeside. De gør det for eksempel muligt for os at tælle besøg, identificere trafikkilder og se, hvilke dele af hjemmesiden der er mest populære.

– Funktions-cookies: Disse cookies giver vores hjemmeside mulighed for at huske de valg, du foretager og at give dig en forbedret funktionalitet. De kan for eksempel bruges til at give nyheder eller opdateringer, som er relevante for de tjenester, du bruger. De kan også bruges til at levere tjenester, du har anmodet om, såsom at se en video eller kommentere på en blog. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, er normalt anonymiseret.

Bemærk, at tredieparter, der reklamerer på vores hjemmeside (herunder for eksempel reklametjenester og udbydere af eksterne tjenester som webanalyse-tjenester), også kan anvende cookies, som vi ikke har kontrol over. Disse cookies vil sands sandsynlig vis være analytiske/performance-cookies eller målretnings-cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredieparts tjenester, der vises på vores sider.